Odborné praxe a stáže

Naše organizace poskytuje studentům vyšších odborných škol a vysokých škol odbornou praxi se zaměřením na sociální práci, konkrétně na doprovázení pěstounských rodin.

Zároveň je možné v naší organizaci umožnit také stáž odborným pracovníkům z oblasti sociální práce, konkrétně z organizací, které doprovází pěstounské rodiny.

Účel poskytování praxí a stáží:

– poskytnutí vyšším odborným školám a vysokým školám praktickou přípravu studentů

– seznámení studentů a stážistů se službami, které naše organizace poskytuje

– šíření možnosti využití našich služeb

– zlepšování služeb na základě zpětné vazby od studentů a stážistů

Formy poskytování odborné praxe a stáže:

– průběžná praxe – např. jeden den v týdnu po dobu jednoho semestru

– dlouhodobá praxe – 2 a více týdnů

– stáže – závisí na domluvě, obvykle vícedenní

Základní podmínky odborné praxe / stáže:

– zájemce o odbornou praxi / stáž zasílá písemnou žádost o poskytnutí odborné praxe / stáže s bližšími informacemi o sobě, včetně termínu konání odborné praxe / stáže

– se zájemcem o odbornou praxi se uzavírá smlouva se školou, se zájemcem o odbornou stáž se uzavírá Dohoda o odborné stáži s vysílající organizací

– odborná praxe / stáž je poskytována zdarma

– účastník odborné praxe / stáže podepisuje při nástupu na praxi / stáž BOZP a Prohlášení o mlčenlivosti a je seznámen s pravidly odborné praxe / stáže

– organizace poskytne účastníkovi odborné praxe závěrečné hodnocení (je-li vyžadováno)

Kontakt:

V případě zájmu o odbornou praxi nebo stáž kontaktujte Ing. Vendulu Zeleňákovou (e-mail: zelenakova@trialog-brno.cz, tel: +420 776 378 771).