O Trialogu

Kdo jsme?

Vznikli jsme jako občanské sdružení na konci roku 1998 z iniciativy tří občanů – přátel a firemních společníků, kteří se rozhodli dávat část zisku ze svého komerčního podnikání na podporu aktivit, které považují za důležité pro rozvoj občanské společnosti.

Začali jsme rozvíjet programy náhradní rodinné péče (přípravy pro žadatele o adopci a pěstounskou péči), s tím souviselo i poskytovaní psychologického poradenství a dalších sociálních služeb pro rodiny v obtížné situaci a také programy občanské poradny. Věnovali jsme se i různým programům pro rozvoj občanské společnosti, např. Festival 3+1.

Rok 2013 byl pro nás důležitým milníkem, nejen že jsme ukončili tříletý projekt Silní bez násilí (pro nás historicky největší a nejemotivnější projekt), ale také jsme získali oprávnění k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Doprovázení pěstounských rodin se tak stalo naší hlavní činností. Proto jsme rozvinuli další aktivity jako je poradenství, vzdělávání a výzkum.

V současné době jsou naší nedílnou součástí přípravy pro žadatele o adopci a PP a doprovázení pěstounských rodin.

Inkubátor

Od svého založení nabízíme rodícím se občanským aktivitám podporu a zázemí. Formou „inkubátoru“ je po určitou dobu posilujeme, povzbuzujeme, podporujeme (finančně, personálně, materiálně), aby mohly lépe zvládnout začátky své činnosti. Jakmile se aktivita dostatečně stabilizuje, přenecháváme ji samostatnost (včetně právní subjektivity).

Takovýmto způsobem jsme podpořili vznik několika neziskových organizací:

TRIADA – Poradenské centrum, o.s.

Vznikli rozdělením poradenského oddělení Trialogu, 1.7.2006 jsou samostatným právním subjektem.

Centrum podpory občanských aktivit

Od začátku roku 2000 rozvíjeli pracovníci činnost Centra podpory občanských aktivit. V polovině roku 2001 vznikli jako samostatné občanské sdružení se stejným názvem. Po roce však pozastavili činnost sdružení, poněvadž odešli do komunální politiky.

Centrum pro studium neziskového sektoru

Centrum výzkumu neziskového sektoru vzniklo z iniciativy Trialogu jako společný projekt s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy university v Brně na začátku roku 2003. Toto centrum je prvním výzkumným a analytickým pracovištěm v ČR, které si klade za cíl trvale a systematicky studovat neziskový sektor a jeho organizace. 1.7.2006 se Centrum osamostatnilo a pozměnilo si název na současný.

Skleněnka, z.s.

V rámci doprovázení pěstounských rodin jsme podpořili kolegyni Bc. Petru Beránkovou, v tom aby si našla kancelář ve Veselí nad Moravou a svou klientelu ještě rozšířila. K osamostatnění došlo v září 2015. Do této organizace dále přešla kolegyně Ing. P. Hejduková.

DIAMANT 

V rámci doprovázení pěstounských rodin jsme podpořili kolegyně Bc. T. Kocurovou, Mgr. V. Nahodilovou a Bc. L. Pumrovou, které si rozšířily klientelu a zřídily kancelář v Hradci Králové. K osamostatnění došlo v říjnu 2015.

Spolek Pěstoun 

Během zaměstnání v Trialogu se kolegyně Mgr. V. Horáková podílela na založení nové organizace Spolek Pěstoun, který byl založen březnu 2016. Nyní je Mgr. V. Horáková ředitelka v této organizaci.

Spolek PRIDE-CZ 

S tímto spolkem nás spojují zaměstnanci Mgr. C. Zákora a Ing. H. Jurajdová, Ph.D., kteří jsou členové spolku a lektoři příprav žadatelů o NRP. Spolek vznikl v listopadu 2015.

Nejsme sami, z.s.

V rámci doprovázení pěstounských rodin jsme podpořili kolegyni Mgr. Terezu Korgerovou v založení organizace Nejsme sami, z.s. Tato organizace působí na Znojemsku od léta 2019.

Poslání

1. Našim posláním je:

a) podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti
b) podporovat rodiny, zejména pěstounské a adoptivní v jejich péči o přijaté dítě
c) poskytovat komplexní pomoc rodinám s dětmi (vlastními i přijatými) ohroženým dysfunkcí či sociálním vyloučením.

2. Cíle Trialogu:  

  • Přispívat k prohlubování komunikace a spolupráce mezi občanským (neziskovým)  sektorem, podnikatelským sektorem a sektorem veřejné správy.
  • Podporovat spolupráci nestátních neziskových organizací.
  • Zprostředkovávat jednotlivým občanům, partnerským párům a rodinám s dětmi dosažitelnou informační, konzultační, poradenskou a mediační pomoc a podporu při řešení sociálně-právních, vztahových a komunikačních problémů.

3. Trialog rozvíjí činnosti, které vedou k naplnění jeho poslání a cílů – a to především:

  • Pořádá semináře, kurzy a pobytové vzdělávací programy pro partnery spolupráce a zajišťuje jim poradenský, konzultační, konferenční a informační servis.
  • Organizuje kulturně-společenské akce pro propagaci poslání a cílů Trialogu.
  • Zajišťuje konzultační, poradenskou a mediační pomoc pro jednotlivé občany, partnerské páry a rodiny s dětmi při řešení sociálně-právních, vztahových a komunikačních problémů.
  • Realizuje programy na podporu zdravých fungujících rodin a na podporu rodin ohrožených dysfunkcí či sociálním vyloučením.
  • Realizuje programy na podporu rodin osvojitelských a pěstounských a poskytuje jim konzultační a poradenskou pomoc ve fázi přípravy na přijetí dítěte a dlouhodobého doprovázení rodiny po přijetí dítěte.
  • Realizuje programy na podporu osamostatňování a sociálního začleňování dětí a mladistvých po dosažení zletilosti – z vlastních rodin ohrožených sociálním vyloučením a z různých forem náhradní výchovy.
  • Zveřejňuje poznatky z realizovaných programů a dává je k dispozici pro osvětu a lepší informovanost veřejnosti, případně pro legislativní změny v dané problematice.

Více se dozvíte ze Stanov a z výročních zpráv.