Naše nezisková organizace TRIALOG řadu let připravuje a vzdělává žadatele o zprostředkování náhradní rodinné péče. Mezi ně patří i zájemci o vlastně novou profesi „pěstoun“. Setkáváme se s nimi až od roku 2012, i když zákon byl v platnosti šest let (platily ale jiné podmínky).

Jak připravovat budoucí pěstouny na přechodnou dobu? Někteří sami sebe začali označovat jako „průtokový ohřívač“. Legrační označení, ale docela trefné. Ano, jejich úkolem je o dítě běžně pečovat a dát mu zažít i něco navíc – nejen, aby jejich rodinou „proteklo“. To navíc je „ohřátí“, co v ústavním prostředí běžně dostat nemohou. Specifikum pěstounství na přechodnou dobu je, že pěstoun dítěti vztah nenahrazuje, ale dítě vztahu učí. Dává mu pocítit, že je normální mít v životě dospělého člověka (momentálně v osobě pěstouna), který uspokojí jeho potřeby a učí ho, jak se to dělá, mít s někým vztah. Těmto dětem totiž byla zpochybněna základní životní jistota vztahu, kterou běžně dětem dává mateřská osoba.

Pěstoun na přechodnou dobu se opravdu stává profesionálem, který musí umět:

  1. Chránit děti a starat se o ně,
  2. Naplňovat dětem jejich vývojové potřeby a řešit jejich opožděný vývoj,
  3. Podporovat vztahy mezi dětmi a jejich biologickými rodinami,
  4. Vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život,
  5. Pracovat jako člen profesionálního týmu.

V současné době se staráme o více jak 20 pěstounek na přechodnou dobu v Jihomoravském kraji. Doprovázíme je k soudu, do porodnice, jsme s nimi při setkávání s biologickou rodinou dítěte… Snažíme se je podpořit. Pěstoun na přechodnou dobu se stává nejen součástí života dítěte, ale stává se i členem profesionálního týmu, který tvoří sociální pracovnice, psychologové, pediatři, pedagogové, soudci aj., a plánuje, co a jak v budoucím životě mu svěřeného dítěte: zda adopce, dlouhodobá pěstounská péče, příbuzenská péče nebo návrat k biologickým rodičům. Nejen že je pěstoun cenným informačním zdrojem, ale se všemi uvedenými lidmi se potká. Jeho domov se tak stává i pracovištěm. A velmi často touto jeho profesí je zasažena celá stávající biologická rodina.

Zda je pěstounů na přechodnou dobu hodně nebo málo? Jsou, a to je důležité a postupně přibývají další. Nespěchejme s množstvím, ale starejme se o jejich profesionalitu! Naopak, kdo chybí, jsou tzv. dlouhodobí pěstouni, tj. ti, kteří dítě přijmou do své rodiny a pomohou mu na delší dobu, než jeden rok.

Autorka: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D, ředitelka organizace (autorka je sama pěstounkou)
Datum: 1/2016