Osvojitelé a pěstouni

Komu je poskytováno?

 • Pěstounům a přijatým dětem, kteří mají s naší organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče
 • Pěstounům a přijatým dětem, kteří mají dohodu s jiným subjektem
 • Osvojitelům a jejich dětem, zájemcům a žadatelům o PP a PPPD, osvojení

Jaké poradenství je poskytováno?

 • Psychologické (Mgr. Jakub Řezníček , DiS., PhDr. Miloslav Kotek)
 • Sociálně-právní (Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.)
 • Ekonomické (Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.)
 • Speciálně pedagogické
 • Videotrénink interakcí (Mgr. Jakub Řezníček, Dis.)

Platí se poradenství ?

 • Pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu o výkon pěstounské péče s naší organizací, mají poradenství zdarma
 • Pěstouni, kteří mají dohodu uzavřenou s jiným subjektem platí 500 Kč za 60 min.
 • Pro ostatní pěstouny a osvojitele je poradenství zpoplatněno, přičemž cena se odvíjí od možností klientů a délky spolupráce. Zpravidla se pohybuje v rozmezí od 200 do 500 Kč za 60 min.
 • Videotrénink interakcí je zpoplatněn, ceny se odvíjí od možností klientů a délky spolupráce.

Kde je poradenství poskytováno?

 • Brno – v Trialogu na adrese Čichnova 23a
 • Po domluvě je možné poradenství provádět v Břeclavi (úterní 1x za 14 dní v dopoledních hodinách) a v indikovaných případech v rodině klienta

Jak se objednat?

Pro domluvení konzultace kontaktuje:

Mgr. Jakub Řezníček

Tel: 739 451 413, 542 221 501

Email: poradna@trialog-brno.cz