Poradenství

Pro koho tu jsme?

 • Pro děti a adolescenty
 • Pro rodiče a jejich děti
 • Pro pěstouny a jejich přijaté děti
 • Pro osvojitele a jejich děti
 • Pro zájemce a žadatele o pěstounství a osvojení
 • Pro dospělé, kteří potřebují psychologickou pomoc, poradenství či terapii

Co vám nabízíme?

 • Zmapování potřeb dítěte či dospělého. Navržení plánu intervence.
 • Poradenství a terapii v oblasti výchovy dítěte.
 • Terapii zaměřenou na posilování vztahové vazby s dítětem.
 • Poradenství a terapii v oblasti poruch chování, zanedbávání, traumatizace, komplexní vývojové traumatizace.
 • Posouzení vývojové úrovně dítěte.
 • Posouzení osobnosti dítěte a dospělého.
 • Zmapování vztahové vazby dítěte a dospělého.
 • Analytickou terapii pro dospělé a děti.
 • Systematickou terapii pro dospělé a děti.
 • Supervize.

Platí se poradenství ?

 • Pěstouni, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací, mají poradenství zdarma.
 • Individuální psychologické poradenství/terapie pro děti………………………………900 Kč/60 min
 • Rodinné poradenství a terapie…………………………………………………………………1200 Kč/90min
 • Psychodiagnostika podle typu posouzení…………………………………………………..od 1300 Kč do 4000 Kč
 • Cena se odvíjí od rozsahu a délky spolupráce. 

Kde je poradenství poskytováno?

 • Brno – v Trialogu na adrese Čichnova 23a
 • Břeclav – po domluvě

Kontakt:

Bc. Adam Nedvěd – pro objednání tel.: 734 754 397

Mgr. Jakub Řezníček – psycholog, tel.: 739 451 413, email: poradna@trialog-brno.cz

Mgr. Cyril Zákora (Kraj Vysočina) – pro objednání tel.: 777 732 040, email: zakora@trialog-brno.cz