Letos jsme poprvé zrealizovali 4 denní vzdělávání, které mělo velký ohlas. Vzdělávání se konalo v termínu 27.-30.8.2020 v Lukách nad Jihlavou, kde je zázemí jak pro dospělé,tak i pro děti.

Anotace programu pro dospělé:

Čtvrtek: téma: Historie dítěte: Co vlastně víme o životě našich přijatých dětí? Jak rozumíme jejich chování? Tvorba časové osy dítěte (kdy, kde, s kým bylo..). Kniha či kufr života – ukázky, diskuze.

Pátek: téma: Zraněná identita: Důležitost připoutání dítěte před a po narození jako základní kamen pro jejich bezpečné odpoutávání

Sobota: téma: Puberta: Puberta jako důležité vývojové období v životě člověka. Jak ho vnímá dítě, pečovatel a co se v tomto období děje…

Neděle: téma: Sdílení zkušeností, diskuse na proběhlá témata. Co nám, pečovatelům, pomáhá při péči o děti. Důležitost péče o sebe sama. Jak žijeme přítomný okamžik?

Anotace programu pro děti:

Během vzdělávání jsme s dětmi sestavily profily 13 uprchlých zločinců, které se díky naší práci podařilo dopadnout. Protože větší část vzdělávání bylo moc pěkné počasí, mohli jsme si užít i vody a vodních bomb a když nám zapršelo, tak jsme postavili dva skvělé ostrovy, na kterých děti udělaly létající balon, sopku, lanovku a spoustu dalších skvělých vychytávek! A v neposlední řadě se všichni účastnící dětské skupiny zapojili do sportovní olympiády, se stanovišti jako opičí dráha, skok přes švihadlo, střelba na bránu, střelba na koš, slalom s florbalkou, skok do dálky a další. Všichni byli moc šikovní a opravdu jen s velmi malým rozdílem vyhráli ti nejlepší ?