Vzdělávání pěstounů

HARMONOGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2024

ROK PARTICIPACE (aneb co můžeme prožívat společně)

Dle §47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je povinnost pro pěstouny zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Celé znění najdete zde.

Pěstouni, kteří mají dohodu s naší organizací, se na jednotlivé termíny hlásí u svých klíčových pracovníků.

Na víkendovém vzdělávání, souběžně s programem pro pěstouny, probíhá program pro děti ve skupinách podle věku. Část programu je společná pro pěstouny i děti.

Pěstouni, kteří mají dohodu s jinou organizací, platí za vzdělávání 250 Kč/hod/os a je nutné se předem přihlásit:
Ing. Vendula Zeleňáková – vzdelavani@trialog-brno.cz, +420 776 378 771


BRNO
Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
čt 11.04.2024 9:00 – 13:00 TRIALOG, z.s., Čichnova 23a, 4. patro  Podané ruce, o.p.s.  Jak s dětmi mluvit o drogách a aktuální trendy návykových látek 4 hod.
út 10.09.2024 9:00 – 13:00 TRIALOG, z.s., Čichnova 23a, 4. patro Anabell Poruchy příjmu potravy a zdravá výživa 4 hod.
út 05.11.2024 9:00 – 13:00 TRIALOG, z.s., Čichnova 23a, 4. patro  Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. a HOME CREDIT  Finanční gramotnost 4 hod.
HODONÍN
Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
čt 22.02.2024 09:00-13:00 Městská knihovna,
Národní třída 36, zasedací místnost
 Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. a HOME CREDIT  Finanční gramotnost 4 hod.
út 05.03.2024 09:00-13:00 Městská knihovna,
Národní třída 36, zasedací místnost
Podané ruce, o.p.s. Jak s dětmi mluvit o drogách a aktuální trendy návykových látek 4 hod.
út 09.04.2024 09:00-13:00 Městská knihovna,
Národní třída 36, zasedací místnost
 Mgr. et Mgr. Valéria Řezníček Kolcunová, psycholog a nutriční terapeut  Jak se vzájemně motivovat (ne jenom ve zdravé výživě)? 4 hod.
 čt 25.04.2024 09:00-13:00 Městská knihovna,
Národní třída 36, zasedací místnost
Policie ČR Kyberkriminalita a současná rizika sociálních sítí 4 hod.
čt 07.11.2024 09:00-13:00 Městská knihovna,
Národní třída 36, zasedací místnost
Mgr. Šárka Hlaváčová, PPP Jak společně zvládnout PPP a jak využít možnosti inkluze 4 hod.
út 26.11.2024 09:00-13:00 Městská knihovna,
Národní třída 36, zasedací místnost
 Mgr. Cyril Zákora, sociální pracovník a terapeut  Po(letíme) spolu životem – vztah, výchova, identita 4 hod.
IVANČICE
Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
čt 07.03.2024 09:00-13:00 MěÚ Ivančice, Palackého nám. 196/6, zas. místnost ve dvoře Policie ČR Kyberkriminalita a současná rizika sociálních sítí 4 hod.
út 14.05.2024 09:00-13:00 MěÚ Ivančice, Palackého nám. 196/6, zas. místnost ve dvoře  Mgr. Cyril Zákora, sociální pracovník a terapeut  Po(letíme) spolu životem – vztah, výchova, identita 4 hod.
čt 10.10.2024 09:00-13:00 MěÚ Ivančice, Palackého nám. 196/6, zas. místnost ve dvoře Mgr. Šárka Hlaváčová, PPP Jak společně zvládnout PPP a jak využít možnosti inkluze 4 hod.
KYJOV
Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
út 19.03.2024 09:00-13:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Podané ruce, o.p.s. Jak s dětmi mluvit o drogách a aktuální trendy návykových látek 4 hod.
čt 18.04.2024 09:00-13:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Anabell Poruchy příjmu potravy a zdravá výživa 4 hod.
út 28.05.2024 09:00-13:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Policie ČR Kyberkriminalita a současná rizika sociálních sítí 4 hod.
čt 26.09.2024 09:00-13:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
 Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. a HOME CREDIT  Finanční gramotnost 4 hod.
út 15.10.2024 09:00-13:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
 Mgr. Cyril Zákora, sociální pracovník a terapeut  Po(letíme) spolu životem – vztah, výchova, identita 4 hod.
čt 21.11.2024 09:00-13:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Mgr. Šárka Hlaváčová, PPP Jak společně zvládnout PPP a jak využít možnosti inkluze 4 hod.
MIKULOV
Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
čt 21.03.2024 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15,
1. patro
Podané ruce, o.p.s. Jak s dětmi mluvit o drogách a aktuální trendy návykových látek 4 hod.
út 16.04.2024 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15,
1. patro
Policie ČR Kyberkriminalita a současná rizika sociálních sítí 4 hod.
čt 30.05.2024 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, 1. patro
 Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. a HOME CREDIT  Finanční gramotnost 4 hod.
út 24.09.2024 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, 1. patro
 Mgr. et Mgr. Valéria Řezníček Kolcunová, psycholog a nutriční terapeut  Jak se vzájemně motivovat (ne jenom ve zdravé výživě)? 4 hod.
út 22.10.2024 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, 1. patro
 Mgr. Cyril Zákora, sociální pracovník a terapeut  Po(letíme) spolu životem – vztah, výchova, identita 4 hod.
čt 14.11.2024 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, 1. patro
Mgr. Šárka Hlaváčová, PPP Jak společně zvládnout PPP a jak využít možnosti inkluze 4 hod.
Jednodenní SOBOTNÍ 8 hodinové vzdělávání
Kde Datum Čas Adresa Lektor Téma Počet hod.
Brno 16.03.2024 09:00-17:00 TRIALOG, z.s.
Čichnova 23a, 624 00
Brno
Anabell Poruchy příjmu potravy a zdravá výživa 8 hod.
Kyjov 20.04.2024 09:00-17:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20, 697 01 Kyjov Tereza Navrátil Šimonová, autorka knihy Jako liči 8 hod.
Brno 15.06.2024 09:00-17:00 TRIALOG, z.s.
Čichnova 23a, 624 00
Brno
Tomáš Morávek, DiS., ředitel organizace (Ne)ohrožené děti, z.ú., autor knihy Nebuď p*ča Nebuď p*ča, aneb jak (ne)pracovat s dětmi 8 hod.
Velké Pavlovice 14.09.2024 09:00-17:00 Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice  Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., sociální pracovnice a pěstounka  Biologické dítě v pěstounské rodině 8 hod.
Kyjov 30.11.2024 09:00-17:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20, 697 01 Kyjov  Mgr. Cyril Zákora, sociální pracovník a terapeut  Po(letíme) spolu životem – vztah, výchova, identita 8 hod.
VÍCEDENNÍ vzdělávání
Kde Datum Čas Adresa Adresa Téma Počet hod.
Velké Pavlovice 23.-25.08.2024  pátek – neděle dle pozvánky Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., a hosté (bude upřesněno) Spolupracujeme :) 24 hod.
VÍKENDOVÉ vzdělávání
Kde Datum Čas Adresa Lektor Téma Počet hod.
Velké Pavlovice 09.-10.03.2024  dle pozvánky Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., sociální pracovnice a pěstounka Týmová spolupráce v rodině 12 hod.
Kostelec u Kyjova 06.-07.04.2024  dle pozvánky Vinný sklep Krýsa, Kostelec 343, 696 51 Kostelec Mgr. Zdenka Štefanidesová, rodinný poradce a terapeut Ladíme se na sebe – přirozené mosty mezi generacemi 12 hod.
Velké Pavlovice 18.-19.05.2024  dle pozvánky Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., sociální pracovnice a pěstounka Biologické dítě v pěstounské rodině (SO odpo workshop pro biologické děti) 12 hod.
Luka nad Jihlavou 25.-26.05.2024 dle pozvánky Erudito, Nová 19, 588 22 Luka nad Jihlavou Mgr. Lucie Salačová Léčivé rodičovství 12 hod.
Velké Pavlovice 08.-09.06.2024 dle pozvánky Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Mgr. Igor Nosál, Ph.D., terapeut Jak zapojovat děti do spolupráce při řešení problémů 12 hod.
Luka nad Jihlavou 05.-06.10.2024 dle pozvánky Erudito, Nová 19, 588 22 Luka nad Jihlavou Mgr. Cyril Zákora, sociální pracovník a terapeut Po(letíme) spolu životem – vztah, výchova, identita 12 hod.
Vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu
Skupina Datum Čas Adresa Lektor Téma Počet hod.
A 15.-16.02.2024
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Čtvrtek: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.; lektor bude upřesněn

Pátek: Mgr. et Mgr. Barbora Frantová

Čtvrtek: Supervize; Umíme dýchat?

Pátek: Fyzioterapie u dětí

12 hod.
B 14.-15.03.2024
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Čtvrtek: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.; lektor bude upřesněn

Pátek: Mgr. et Mgr. Barbora Frantová

Čtvrtek: Supervize; Umíme dýchat?

Pátek: Fyzioterapie u dětí

12 hod.
A 19.-20.09.2024
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Čtvrtek: Mgr. Igor Nosál, Ph.D., Podané ruce, o.p.s., MUDr. Ludmila Brázdová

Pátek: Miroslava Kršňáková

Čtvrtek: Supervize; Práce se závislými matkami; Pediatrie;

Pátek: První pomoc

12 hod.
B 17.-18.10.2024
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Čtvrtek: Mgr. Igor Nosál, Ph.D., Podané ruce, o.p.s., MUDr. Ludmila Brázdová

Pátek: Miroslava Kršňáková

Čtvrtek: Supervize; Práce se závislými matkami; Pediatrie;

Pátek: První pomoc

12 hod.