Sportem k občanství

V roce 2009 přijal TRIALOG nabídku k partnerství s německým sdružením Starkmacher e. V. v mezinárodním projektu “Sportem k občanství” (Sport for citizenship), spolufinancovanému z programu Grundtvig Evropské unie.

Téma vztahu sportu a občanství, kultury sportu jako článku občanské společnosti, je blízké cílům TRIALOGu, ale také téma svým způsobem nové, viděné jako příležitost.

V roce 2009 až 2011 se 8 partnerských organizací postupně setkávaly na seminářích a konferencích, na kterých jednotliví partneři projektu představili své aktivity, zaměřené na rozvoj občanství prostřednictvím sportu.

Jedná se o partnerské organizace z Německa, Česka, Polska, Itálie, Maďarska, Rakouska, Rumunska a Litvy.

Někteří z našich partnerů, užívají sport jako metodu učení dětí (např. rakouský „Sport4peace“, polský PKS Jadwiga ad.), můžou obohatit svůj pohled na sport od zkušenosti jiných, kteří vnímají sport jako nástroj tvorby místní komunity nebo sociálního začlenění (italský IRENE 95, TRIALOG ad.).

TRIALOG, jakožto organizace užívající sport v různých formách jako podpůrného elementu v aktivitách týkajících se rozvoje občanské společnosti, našel v projektu partnery pro obohacující výměnu idejí.

Projekt dal příležitost objevit v příkladech dobré praxe mnoho způsobů, jakými může být sport vnímán jako složka probouzející aktivitu lidí v budování či prohlubování něčeho, co můžeme nazvat „občanská společnost.“

Program projektu:

První kongres se konal ve Vídni (Rakousko) v březnu 2010 a byl zaměřen na téma Předávání míru prostřednictvím hry a sportu – národní a mezinárodní zkušenosti.

Druhý kongres probíral obecně téma Vzdělávání a koncentrace, proběhl v německém Heilderbergu v dubnu 2010.

Na třetím kongresu se účastníci zabývali tématem Učit se překonávat krizové životní situace pomocí sportu, místo kongresu byla Neapol (Itálie) v srpnu 2010.

Čtvrtý kongres se konal v Krakově (Polsko) v říjnu 2010, kde partneři řešili téma Vzdělávání o míru prostřednictvím sportu ve střední, východní a západní Evropě před po pádu Berlínské zdi.

Pátý kongres proběhl v Praze (ČR) v lednu 2011, tématem bylo Sportovní výchova a její budoucí role v procesu celoživotního vzdělávání.

Závěrečná mezinárodní konference proběhla v Římě (Itálie) v dubnu 2011, kde se povídalo o průběhu celého projektu a o zkušenostech.