Provoz

Provozně-ekonomické centrum (PEC), jak už je z názvu poznat, se dělí na dvě velmi důležité části organizace.

První část je ekonomické zajištění organizace, což znamená:

 1. Sestavení rozpočtu a kalkulace organizace
 2. Vedení účetnictví organizace
 3. Personalistika
 4. Zpracování žádostí o proplacení od pěstounských rodin v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče
 5. Vedení a zpracování dat pro Český statistický úřad
 6. Tvorba výroční zprávy (zpráva o činnosti).

 

Ekonomika

Provozně-ekonomické centrum (PEC), jak už je z názvu poznat, se dělí na dvě velmi důležité části organizace.

Druhá část je provozní zajištění organizace, kam spadá:

 1. Zajišťování materiálně technického zásobování pro celou organizaci
 2. Zabezpečení oprav dle jednotlivých odborností
 3. Zajištění provozu a údržby služebního auta
 4. Dodržování harmonogramu úklidu v rámci organizace
 5. Zajištění revizí v rámci organizace externími pracovníky
 6. Zajištění školení bezpečnosti práce, požární ochrany a referentských zkoušek a dodržování všech předpisů BOZP a PO na pracovišti
 7. Údržba a drobné opravy budovy
 8. Údržba a ošetřování veškerých venkovních prostor sídla organizace
 9. Vedení evidenci došlé a odeslané pošty úseků
 10. Vedení spisové dokumentace, archivace a skartace
 11. Tvorba a aktualizace webových stránek
 12. Zajištění IT služeb pro technické zázemí zaměstnanců organizace

Kontakt:

E-mail: info@trialog-brno.cz