Místo pro člověka

MĚSTO JAKO MÍSTO PRO ČLOVĚKA

Projekt mezinárodního kulturního dialogu

… Město je obrazem hodnot, kterým společnost přikládá důležitost. Některá konkrétní města se stala příslovečným symbolem jedné celé kultury, myšlenkového světa, či životního stylu. Města jsou často orientačními body, nejenom geograficky, ale i v mapě našeho vědomí …

Hlavní myšlenka projektu je spojena s hledáním nové definice občanského, společenského, kulturního a duchovního prostoru Evropy v období hlubokých civilizačních proměn, s hledáním vize „města“ jako lidské pospolitosti, kde je možný kvalitní život pro člověka dnešní doby, s jeho nejniternějšími touhami a potřebami. Evropské integrační procesy mají podstatnou souvislost s celosvětovými pohyby a očekáváními, protože navzdory rozporům a dramatickým zvratům je zřejmé, že svět postupně směřuje ke stále větší jednotě.

vystava stavime mosty 1995

Realizace projektu vyrůstá ze spolupráce umělců a osobností různých dalších oblastí z několika evropských zemí, která se rozvíjí od počátku 90. let 20. století. Specifický umělecký pohled, který ze své podstaty vždy znovu směřuje k hledání nového stupně souladu a pravdivosti, společně s reflexí dalších oborů, především filosofie, sociologie, výtvarné teorie a urbanismu může být v této oblasti přemýšlení velice přínosný.  Základ tvoří výtvarně umělecké aktivity, zejména cyklus mezinárodních výstav s názvem „Město jako místo pro člověka“, které dosud proběhly v Olomouci, Brně, Praze (2004) a v Letovicích (2005). V říjnu roku 2004 se rovněž uskutečnil v Brně mezinárodní kongres s názvem „Místo pro člověka – Úvahy nad současným stavem občanské společnosti“. Realizace projektu pokračovala v lednu 2006 konferencí v Rimini s názvem „Místo pro člověka“. Dále byla realizována výstava v sídle institutu TRIALOG v Brně (únor – duben 2006) a výstava v rámci letního Festivalu “3+1″ v letovicích (srpen 2006), s mezinárodní účastí a za spolupráce Unie výtavrných umělců Olomoucka.

V roce 2006 byla ve spolupráci se italským kulturním sdružením “La Ginestra” zahájena práce na projektu pro městečko Borghi v oblasti Rimini. Další akce, která se konala v rámci tohoto projektu byl II. ročník mezinárodního kongresu “Město jako místo pro člověka” v roce 2007.

Více informací naleznete na webových stránkách www.mistoprocloveka.cz