Měníme věci kolem nás

To je název projektu, jehož partnerem se stal Trialog 1. srpna 2012.

Projekt pro 5 regionů a 6 neziskových organizací České republiky je zaměřen na podporu aktivního občanství a dobrovolnictví. Jeho cílem je zapojit lidi do dění v místě, kde žijí, probudit u nich zájem o věci veřejné, posílit odpovědnost za vlastní život i dění kolem. Bližší info – zde

Nositelem projektu je  nezisková organizace Spiralis o.s.

Dalšími partnery jsou neziskové organizace, které se staly díky svým zkušenostem garanty jednotlivých témat projektu:

Partnerství pro rozvoj regionu

Zapojení mladých lidí do veřejného života v regionu

Podpora trvale udržitelného rozvoje regionu

Aktivizace občanů prostřednictvím dobrovolnické služby

Zapojení rodičů do života v místě

V období od října 2012 od října 2013 uspořádáme s těmito organizacemi celkem 20 akcí (soutěže, výstavy, koncerty, festivaly, divadelní představení apod.), do jejichž přípravy se zapojí 400 lidí ze všech 5-ti regionů ČR (královéhradecký, liberecký, ústecký, olomoucký, jihomoravský).

Jedná se převážně o lidi v sociální exklusi ( mladé lidi, lidi ve věku nad 50 let , rodiče na rodičovské dovolené).

Projekt pomůže těmto lidem získat nové znalosti, dovednosti, kontakty, spolupracovníky, případně najít nové společenské či pracovní uplatnění.

V rámci projektu se budou konat také workshopy, kde si vzájemně vyměníme zkušenosti s úspěšnými metodami zapojování a aktivizace lidí z ostatních regionů a organizací.

Po celou dobu poběží průběžně mediální kampaň zaměřená na podporu aktivního občanského přístupu. Jejím cílem bude zmobilizovat společnost, která je nyní (více než 20 let po sametové revoluci) demotivována nepříliš utěšenou ekonomickou, politickou či sociální situací. Ukáže na konkrétních případech, jak JE MOŽNÉ MĚNIT VĚCI KOLEM NÁS.

Program je financován Evropskou unií a jejím operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.