Festival 3+1

TRIALOG pořádal Festival 3+1 každoročně od roku 2000 – podrobně – zde

Proč 3+1?
TŘI jsou
– Neziskový sektor (nestátní neziskové organizace, občané)
– Soukromý sektor (podnikatelé, firmy, živnostníci)
– Státní správa a samospráva

JEDNA je kulturní program festivalu
Festival 3+1 = místo pro setkání, navázání nových kontaktů a prohloubení spolupráce mezi zástupci tří sektorů občanské společnosti v neformálním prostředí kulturního komunitního festivalu.

Cílem projektu Festival 3+1 je prostřednictví týdenní kulturně-společenské akce zapojit členy zastupující tři sektory občanské společnosti daného regionu do řešení aktuálních problémů v regionu, přizvat je k diskusi otázek trvale udržitelného rozvoje komunity, města, regionu. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá v propojení kultury s prvky komunitního života.

Festival 3+1 podporuje projekty mezinárodního kulturního dialogu a nabízí prostor pro jejich prezentaci.

TRIALOG je iniciátorem a „duchovním otcem“ projektu a od roku 2000 do roku 2009 byl jeho hlavním pořadatelem.

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK PROJEKTU – srpen 2009
Projekt “FESTIVAL 3+1″ /Promoting partnership among three sectors of civil society/ byl realizován v roce 2009 “S podporou programu ‘Evropa pro občany’ Evropské unie“.

CO DÁL?
Po mimořádně úspěšném a programově bohatém jubilejním 10. ročníku v roce 2009 podpořeném programem Evropa pro občany, kde vystoupili umělci z deseti zemí světa a přijelo na dva tisíce účastníků z pěti zemí Evropské Unie, se v roce 2010 zdárně podařilo předat roli hlavního pořadatele místním organizacím – Město Letovice, Městské kulturní středisko Letovice, Fan-Club „BOP Křetínka“ a Restaurace Koupaliště. TRIALOG od jedenáctého ročníku „Festivalu 3+1“ převzal roli supervizora projektu.

Původní záměr TRIALOGu, podpořit v regionu dialog mezi třemi sektory občanské společnosti, se podařil. Zájem místních v projektu pokračovat i v dalších letech umožňuje TRIALOGu myšlenku projektu „Festival 3+1“ šířit do dalších měst ČR a zemí EU a vytvářet tak síť FESTIVALŮ 3+1 u nás a v zahraničí.

Od roku 2015 organizuje festival parta přátel pod taktovkou koordinátorky festivalu Radky Kšicové. Ročníky od roku 2015 naleznete na stránkách www.triplusjednaletovice.cz