Centrum vzdělávání

Centrum vzdělávání (CVZ) se zabývá hlavně těmito činnostmi:

  1. Vzdělávání potencionálních náhradních rodičů (Přípravy NRP) –  více zde
  2. Vzdělávání pěstounů vyplývající z uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče – více zde
  3. Akreditované vzdělávací programy (Silní bez násilí, Projekt Participace, aj.)
  4. Interní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
  5. Podpora studentů z FSS v rámci praxe

Součástí centra je i obsáhlá knihovna, která je k dispozici nejen pěstounům, zaměstnancům Trialogu, ale nahlédnout může i veřejnost. Obsahuje spoustu knižních titulů, filmy a CD, DVD z oboru psychologie, sociologie, speciální pedagogiky, díla zaměřená na problematiku pěstounství a osvojení.

Kontakt:

E-mail: vzdelavani@trialog-brno.cz

Spolupracujeme: