V sobotu 9. června jsme se již podruhé sešli na klášterní zahradě v Tasovicích u Znojma, abychom společně oslavili Den dětí. Akce se zúčastnilo 19 dětí a 11 dospělých. Pro účastníky byla připravena stanoviště s úkoly a soutěžemi, mohli se projet na vozíku taženém koněm nebo přímo na koni či poníkovi, zahrát si ping pong v sálu kláštera nebo si zakopat míčem na branku. Večer jsme zapálili táborový oheň, opekli si špekáčky, poseděli a popovídali. Počasí nám přálo a akce se vydařila.

Děkujeme kongregaci redemptoristů za zapůjčení prostor a sponzorům za finanční a věcný dar.