Ve středu 25. 10. 2017 se u nás v TRIALOGu bude konat seminář s názvem Veřejné zakázky aneb rok s novým zákonem lektorovaný Ing. Robertem Páleníkem.

Seminář je určen zadavatelům i dodavatelům v oblasti veřejného zadávání. Je zacílen na shrnutí ročních zkušeností s aplikací zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Na semináři budou vysvětleny souvislosti mezi nejpoužívanějšími instituty zákona a osvětleny možnosti, jak v zadávacím řízení postupovat. Součástí semináře je diskuze problémových oblastí týkajících se probíraných témat. Účastník semináře získá komplexní přehled o legislativní úpravě a její aplikaci.

Přihlásit se můžete mailem na adrese marketa@robertpalenik.cz. Cena semináře činí 1800 Kč a je splatná 7 dní od registrace.

Více informací viz. příloha.

Pozvánka_seminář