V nedělním odpoledni 28.května 2017 jsme se sešli s pěstounskými rodinami v klášterní zahradě v Tasovicích u Znojma a společně oslavili Mezinárodní den dětí. Počasí bylo letní, proto jsme připravili venkovní stanoviště, na kterých si mohly děti vyzkoušet tradiční i novější hry jako cvrnkání kuliček, házení kamínků na čáru, vysypávání obrázků barevným pískem přes šablony, skákání v pytli, poznávání předmětů poslepu, skákání gumy, střílení z pistole, házení míčků do košíku a skákání panáka. Děti si užily také malování na obličej, dřevěnou autodráhu, ping-pong a fotbálek. Program zpestřila vyjížďka na voze taženém koněm a opékání buřtů, všechny děti si odnesly balíček s dobrotami. Dohromady přijelo 19 dětí a 13 dospělých, se zajištěním akce nám pomohli 4 dobrovolníci, kterým děkujeme. Dík patří také sponzoru panu Mrázkovi, který přispěl finančním darem, a farnosti Tasovice za zapůjčení prostor, zajištění občerstvení a vstřícnost.a