V rámci výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí Kruh rodiny, o.p.s. získal grant z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež (reg. číslo projektu: MGS/B4/2014) na realizaci informační a osvětové kampaně zaměřené na šíření povědomí a informací o právech a povinnostech dítěte v náhradní rodinné péči. Kampaň kromě dětí v náhradní péči osloví pěstouny, sociální pracovníky doprovázejících organizací, psychology, pedagogy a také širokou veřejnost.

Jako hlavní informační a komunikační nástroj byly vytvořeny webové stránky www.naseprava.cz s informacemi o dětských právech a především o tom, jak s dětmi o jejich právech hovořit.

Z Trialogu byli ke spolupráci přizvaní Hana Jurajdová, jako pěstounka a Miloslav Kotek, jako psycholog. Další videospoty odborníků můžete shlédnout zde.