Vzdělávání pěstounů

HARMONOGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2022

ROK PĚSTOUNA (abych mohl/a pečovat, musím být v kondici)

Dle §47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je povinnost pro pěstouny zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Celé znění najdete zde.

Pěstouni, kteří mají dohodu s naší organizací, se na jednotlivé termíny hlásí u svých klíčových pracovníků.

Na víkendovém vzdělávání, souběžně s programem pro pěstouny, probíhá program pro děti ve skupinách podle věku. Část programu je společná pro pěstouny i děti.

Pěstouni, kteří mají dohodu s jinou organizací, platí za vzdělávání 250 Kč/hod/os a je nutné se předem přihlásit:
Ing. Vendula Zeleňáková – vzdelavani@trialog-brno.cz, +420 776 378 771


Hodonín

Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
čt 03.03.2022 09:00-13:00 Městská knihovna – zasedací místnost,
Národní třída 36, Hodonín
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., sociální pracovnice a pěstounka Jak, a zda vůbec, s dětmi mluvit o válce? 4 hod.
út 05.04.2022 09:00-13:00 Městská knihovna – zasedací místnost,
Národní třída 36, Hodonín
Mgr. Igor Nosál, Ph.D., terapeut Jak se vyrovnávat se stresem 4 hod.
čt 05.05.2022 09:00-13:00 Městská knihovna – zasedací místnost,
Národní třída 36, Hodonín
Mgr. Šárka Šimšová, arteterapeutka a pěstounka Sebepoznání i relax pomocí arteterapeutických technik 4 hod.
 čt 15.09.2022 09:00-13:00 Městská knihovna – zasedací místnost,
Národní třída 36, Hodonín
Mgr. Sylvie Mobagi, BA, MSc, koučka Neztratit sebe samé jako klíč k ostatním 4 hod.
út 11.10.2022 09:00-13:00 Městská knihovna – zasedací místnost,
Národní třída 36, Hodonín
Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Základy péče o sebe sama 4 hod.
út 08.11.2022 09:00-13:00 Městská knihovna – zasedací místnost,
Národní třída 36, Hodonín
Mgr. Cyril Zákora, terapeut a sociální pracovník Dítě, rodič, dospělý v nás 4 hod.
Ivančice a Rosice

Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
čt 24.03.2022 09:00-13:00 MěÚ Ivančice, Palackého nám. 196/6, zas. místnost ve dvoře Mgr. Igor Nosál, Ph.D., terapeut Jak se vyrovnat se stresem 4 hod.
út 12.04.2022 09:00-13:00 MěÚ Rosice, Žerotínovo nám 1. (na zámku) Mgr. Sylvie Mobagi, BA, MSc, koučka Neztratit sebe samé jako klíč k ostatním 4 hod.
čt 12.05.2022 09:00-13:00 MěÚ Ivančice, Palackého nám. 196/6, zas. místnost ve dvoře Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., soc. pracovnice a pěstounka Hořet, ale nevyhořet 4 hod.
út 20.09.2022 09:00-13:00 MěÚ Rosice, Žerotínovo nám. 1 (na zámku) Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Základy péče o sebe sama 4 hod.
út 18.10.2022 09:00-13:00 MěÚ Ivančice, Palackého nám. 196/6,
zasedací místnost ve dvoře
Mgr. Cyril Zákora, terapeut a soc. pracovník Dítě, rodič, dospělý v nás 4 hod.
čt 10.11.2022 09:00-13:00 MěÚ Rosice, Žerotínovo nám. 1 (na zámku) Mgr. Šárka Šimšová, arteterapeutka a pěstounka Sebezpoznání i relax pomocí arteterapeutických technik 4 hod.
Kyjov

Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
út 15.03.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Kyjov, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Základy péče o sebe sama 4 hod.
čt 21.04.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Kyjov, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., sociální pracovnice a pěstounka Hořet, ale nevyhořet 4 hod.
út 10.05.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Kyjov, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Mgr. Igor. Nosál, Ph.D., terapeut Jak se vyrovnat se stresem 4 hod.
út 13.09.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Kyjov, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Mgr. Sylvie Mobagi, BA, MSc, koučka Neztratit sebe samé jako klíč k ostatním 4 hod.
čt 20.10.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Kyjov, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Mgr. Šárka Šimšová, arteterapeutka a pěstounka Sebepoznání i relax pomocí arteterapeutických technik 4 hod.
út 22.11.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Kyjov, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Mgr. Cyril Zákora, terapeut a sociální pracovník Dítě, rodič, dospělý v nás 4 hod.
Mikulov 

Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
út 22.03.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, Mikulov
zasedací místnost 2.podlaží
Mgr. Sylvie Mobagi, BA, MSc, koučka Neztratit sebe samé jako klíč k ostatním 4 hod.
čt 28.04.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, Mikulov
zasedací místnost 2.podlaží
Mgr. Šárka Šimšová, arteterapeutka a pěstounka Sebezpoznání i relax pomocí arteterapeutickcýh technik 4 hod.
út 17.05.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, Mikulov
zasedací místnost 2.podlaží
Mgr. Cyril Zákora, terapeut a soc. pracovník Dítě, rodič, dospělý v nás 4 hod.
čt 22.09.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, Mikulov
zasedací místnost 2.podlaží
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., soc. pracovnice a pěstounka Hořet, ale nevyhořet 4 hod.
út 01.11.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, Mikulov
zasedací místnost 2.podlaží
Mgr. Igor Nosál, Ph.D., terapeut Jak se vyrovnat se stresem 4 hod.
čt 24.11.2022 09:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, Mikulov
zasedací místnost 2.podlaží
Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Základy péče o sebe sama 4 hod.
Jednodenní sobotní 8 hodinové vzdělávání
Kde Datum Čas Adresa Lektor Téma Počet hod.
Kyjov 26.02.2022 09:00-17:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20, 697 01 Kyjov Mgr. Šárka Šimšová, arteterapeutka a pěstounka Sebezponání i relax pomocí arteterapeutických technik 8 hod.
Brno 17.09.2022 09:00-17:00 TRIALOG, z.s.
Čichnova 23a, 624 00
Brno
Mgr. Sylvie Mobagi, BA, MSc, koučka Neztratit sebe samé jako klíč k ostatním 8 hod.
Velké Pavlovice 15.10.2022 09:00-17:00 Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Mgr. Igor Nosál, Ph.D., terapeut Péče o vnitřní rovnováhu a zdravé vztahy 8 hod.
Kyjov 12.11.2022 09:00-17:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20, 697 01 Kyjov Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Vnitřní truhla pokladů 8 hod.
Vícedenní vzdělávání
Kde Datum Čas Adresa Adresa Téma Počet hod.
Velké Pavlovice 25.-27.08.2022 čtvrtek – sobota dle pozvánky Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Ing. Hana Jurajdová,
Mgr. Jakub Řezníček,
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.,
RNDr. Mgr. Rostislav Václavek
Abych mohl pečovat, musím být v kondici 24 hod.
Hlohovec 07.-09.10.2022   pátek – neděle dle pozvánky Usedlost pod vinohrady,        Na Kopci 537, 691 43 Hlohovec Mgr. Jakub Řezníček,
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Léčivé rodičovství (Participace) 18 hod.
Víkendové vzdělávání
Kde Datum Čas Adresa Lektor Téma Počet hod.
Kostelec u Kyjova 26.-27.03.2022  dle pozvánky Vinný sklep Krýsa, Kostelec 343, 696 51 Kostelec Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., Mgr. Šárka Šimšová Hořet, ale nevyhořet 12 hod.
Velké Pavlovice 09.-10.04.2022  dle pozvánky Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Mgr. Cyril Zákora, Lucie Salačová Odpočiňme, načerpejme… 12 hod.
Velké Pavlovice 23.-24.04.2022  dle pozvánky Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Mgr. Jakub Řezníček Buďme sami se sebou. Buďme sami sebou. 12 hod.
Velké Pavlovice 11.-12.06.2022 dle pozvánky Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice RNDr. Mgr. Rostislav Václavek Jak už se nezadýchat a zdravě dýchat 12 hod.
Vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu
Skupina Datum Čas Adresa Lektor Téma Počet hod.
A 17.-18.03.2022
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., a HOSTÉ Aktuální otázky PPPD I. 12 hod.
B 31.03.-01.04.2022
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., a HOSTÉ Aktuální otázky PPPD I. 12 hod.
A 13.-14.10.2022
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., a HOSTÉ Aktuální otázky PPPD II. 12 hod.
B 10.-11.11.2022
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., a HOSTÉ Aktuální otázky PPPD II. 12 hod.