Vzdělávání pěstounů

HARMONOGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2021

ROK PARTICIPACE (aneb dělejme věci společně)

Dle §47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je povinnost pro pěstouny zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Celé znění najdete zde.

Pěstouni, kteří mají dohodu s naší organizací, se na jednotlivé termíny hlásí u svých klíčových pracovníků.

Na víkendovém vzdělávání, souběžně s programem pro pěstouny, probíhá program pro děti ve skupinách podle věku. Část programu je společná pro pěstouny i děti.

Pěstouni, kteří mají dohodu s jinou organizací, platí za vzdělávání 250 Kč/hod/os a je nutné se předem přihlásit:
Ing. Vendula Zeleňáková – vzdelavani@trialog-brno.cz, +420 776 378 771


Břeclav

Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
st 17.3.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Budování citového pouta 4 hod.
út 20.4.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., pěstounka Je nám spolu dobře, ale jsme ze sebe (pěstounka i pěstěnka) unavené 4 hod.
út 25.5.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Šárka Hlaváčová, psycholožka se zkušeností v PPP Když se z pěstouna/rodiče stane učitel 4 hod.
út 7.9.2021 9:00-13:00 MÚ Břeclav, Nám. T.G.Masaryka 3, přízemí, zasedací místnost č. 39 nprap. František Procházka Co mě poznamenalo – jak předcházet problémům 4 hod.
út 12.10.2021 9:00-13:00 MÚ Břeclav, Nám. T.G.Masaryka 3, přízemí, zasedací místnost č. 39 Bc. René Kvapil, kurátor pro děti a mládež Prevence kriminality a závadového chování u dětí a mládeže 4 hod.
út 9.11.2021 9:00-13:00 MÚ Břeclav, Nám. T.G.Masaryka 3, přízemí, zasedací místnost č. 39 Mgr. Igor. Nosál, Ph.D., terapeut Na řešení zaměřené pěstounství 4 hod.
Hodonín

Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
út 30.3.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., pěstounka Je nám spolu dobře, ale jsme ze sebe (pěstounka i pěstěnka) unavené 4 hod.
čt 22.4.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání nprap. František Procházka Co mě poznamenalo – jak předcházet problémům 4 hod.
čt 27.5.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Šárka Hlaváčová, psycholožka se zkušeností v PPP Když se z pěstouna/rodiče stane učitel 4 hod.
Září 2021 14:00-18:00 Komunitní centrum
Pravoslava Veselého 40
zasedací místnost
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.,

Ivan Fuček

Volnočasové aktivity pro děti 4 hod.
út 14.9.2021 9:00-13:00 Městská knihovna – zasedací místnost,
Národní třída 36, Hodonín
Mgr. Igor. Nosál, Ph.D., terapeut Na řešení zaměřené pěstounství 4 hod.
čt 14.10.2021 9:00-13:00 Městská knihovna – zasedací místnost,
Národní třída 36, Hodonín
Bc. René Kvapil, kurátor pro děti a mládež Prevence kriminality a závadového chování u dětí a mládeže 4 hod.
út 23.11.2021 9:00-13:00 Městská knihovna – zasedací místnost,
Národní třída 36, Hodonín
Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Budování citového pouta 4 hod.
Ivančice a Rosice

Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
st 24.3.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání nprap. František Procházka Co mě poznamenalo – jak předcházet problémům 4 hod.
út 27.4.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Igor. Nosál, Ph.D., terapeut Na řešení zaměřené pěstounství 4 hod.
út 8.6.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Šárka Hlaváčová, psycholožka se zkušeností v PPP Když se z pěstouna/rodiče stane učitel 4 hod.
út 21.9.2021 9:00-13:00 MěÚ Rosice, odb. sociální, Palackého n. 13,
zasedací místnost ve 2. patře (na zámku)
Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Budování citového pouta 4 hod.
út 19.10.2021 9:00-13:00 MěÚ Ivančice, Palackého nám. 196/6,
zasedací místnost ve dvoře
Bc. René Kvapil, kurátor pro děti a mládež Prevence kriminality a závadového chování u dětí a mládeže 4 hod.
čt 25.11.2021 9:00-13:00 MěÚ Rosice, odb. sociální, Palackého n. 13,
zasedací místnost ve 2. patře (na zámku)
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., pěstounka Je nám spolu dobře, ale jsme ze sebe (pěstounka i pěstěnka) unavené 4 hod.
Jihlava

Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
út 4.5.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Igor. Nosál, Ph.D., terapeut Na řešení zaměřené
pěstounství
4 hod.
út 5.10.2021 9:00-13:00 Lidická kolonie 2752/43,
Jihlava
Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Budování citového
pouta
4 hod.
Kyjov

Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
út 13.4.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Šárka Hlaváčová, psycholožka se zkušeností v PPP Když se z pěstouna/rodiče stane učitel 4 hod.
út 4.5.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Budování citového pouta 4 hod.
út 1.6.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Igor. Nosál, Ph.D., terapeut Na řešení zaměřené pěstounství 4 hod.
čt 23.9.2021 9:00-13:00 Městská knihovna
Kyjov, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Jak, a zda vůbec, se s dětmi bavit o sexu 4 hod.
čt 21.10.2021 9:00-13:00 Městská knihovna
Kyjov, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Bc. René Kvapil, kurátor pro děti a mládež Prevence kriminality a závadového chování u dětí a mládeže 4 hod.
čt 2.12.2021 9:00-13:00 Městská knihovna
Kyjov, Třída Komenského 617/20,
zasedací místnost
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., pěstounka Je nám spolu dobře, ale jsme ze sebe (pěstounka i pěstěnka) unavené 4 hod.
Mikulov 

Den Datum Čas Kde Lektor Téma Počet hod.
čt 15.4.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Šárka Hlaváčová, psycholožka se zkušeností v PPP Když se z pěstouna/rodiče stane učitel 4 hod.
út 11.5.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., pěstounka Je nám spolu dobře, ale jsme ze sebe (pěstounka i pěstěnka) unavené 4 hod.
út 15.6.2021 14:00-18:00 Online vzdělávání Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Budování citového pouta 4 hod.
čt 7.10.2021 9:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, Mikulov
zasedací místnost 2.podlaží
Mgr. Igor. Nosál, Ph.D., terapeut Na řešení zaměřené pěstounství 4 hod.
čt 4.11.2021 9:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, Mikulov
zasedací místnost 2.podlaží
Bc. René Kvapil, kurátor pro děti a mládež Prevence kriminality a závadového chování u dětí a mládeže 4 hod.
út 30.11.2021 9:00-13:00 Městská knihovna
Brněnská 15, Mikulov
zasedací místnost 2.podlaží
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Jak, a zda vůbec, se s dětmi bavit o sexu 4 hod.
Jednodenní sobotní 8 hodinové vzdělávání
Kde Datum Čas Adresa Lektor Téma Počet hod.
Hodonín 13.2.2021 9:00-17:00 Online vzdělávání Mgr. Viktória Zemanová Jak se zorientovat v kybersvětě 8 hod.
Velké Pavlovice 6.3.2021 9:00-17:00 Online vzdělávání Mgr. Valéria Kolcunová, nutriční poradkyně Společná cesta za zdravým stravováním 8 hod.
Kyjov 22.5.2021 9:00-17:00 Online vzdělávání Mgr. Igor Nosál, Ph.D., terapeut Na řešení zaměřené dovednosti společně s dítětem 8 hod.
Kyjov 11.9.2021 9:00-17:00 Městská knihovna, Třída Komenského 617/20, 697 01 Kyjov Bc. Sylva Klašková Budování bezpečí a zázemí v rodině 8 hod.
Velké Pavlovice 2.10.2021 9:00-17:00 Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Mgr. Jakub Řezníček, psycholog Příklady praktických dovedností jak rozvíjet emoční a sociální kompetence u dětí 8 hod.
Brno 27.11.2021 9:00-17:00 TRIALOG, z.s.
Čichnova 23a, 624 00
Brno
Bc. René Kvapil, kurátor pro děti a mládež Prevence kriminality a závadového chování u dětí a mládeže 8 hod.
Vícedenní vzdělávání (čtvrtek-neděle)
Kde Datum Čas Adresa Adresa Téma Počet hod.
Velké Pavlovice 26.-29.8.2021 dle pozvánky Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Ing. Hana Jurajdová,
Ph.D., Bc. Sylva Klašková,
Mgr. Jakub Řezníček,
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.,
PhDr. Miloslav Kotek
Spolu v NRP (Budování citového pouta; Budování bezpečí a zázemí; Je nám spolu dobře, ale jsme ze sebe i unavení, aj.) 24 hod.
Víkendové vzdělávání
Kde Datum Čas Adresa Lektor Téma Počet hod.
Osvětimany 27.-28.3.2021 Online vzdělávání Mgr. Jakub Řezníček

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Participace VII. (navazující vzdělávání a nyní otevřeno i pro další naše rodiny) 12 hod.
Velké Pavlovice 10.-11.4.2021 Online vzdělávání Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., PhDr. Miloslav Kotek Jak, a zda vůbec, s dětmi mluvit o sexu 12 hod.
Kostelec u Kyjova 17.-18.4.2021 Online vzdělávání Mgr. Zdeňka Štefanidesová,    Mgr. Jakub Řezníček Dítě v PP a škola 12 hod.
Luka nad Jihlavou 18.-19.9.2021 Zrušeno Školící centrum ERUDITO, Nová 19, 588 22 MUDr. Hana Mojžíšová, Bc. Aleš Vosáhlo sobotní program: Zdravá výživa v dětském věku; nedělní program: První pomoc – zdravověda 12 hod.
Velké Pavlovice 25.-26.9.2021 příjezd dle pozvánky Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Mgr. Igor Nosál, Ph.D., Mgr. Jakub Řezníček Participace VIII. (navazující vzdělávání a nyní otevřeno i pro další naše rodiny) 12 hod.
Osvětimany 23.-24.10.2021 příjezd dle pozvánky Penzion Malovaný Osvětimany 202, 687 42 Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., Mgr. Ondřej Bouša Prolínání a hranice soukromí 12 hod.
Kostelec u Kyjova 6.-7.11.2021 příjezd dle pozvánky Vinný sklep Krýsa, Kostelec 343, 696 51 Kostelec Mgr. Gabriela Vykypělová, Mgr. Bohdan Čermák Jak podpořit spoluúčast dítěte na řešení problémů 12 hod.
Vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu
Skupina Datum Čas Adresa Lektor Téma Počet hod.
A 18.-19.3.2021
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Online vzdělávání Mgr. Jakub Řezníček,
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Léčivé rodičovství III. 12 hod.
B 13.-14.5.2021
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Online vzdělávání Mgr. Jakub Řezníček,
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Léčivé rodičovství III. 12 hod.
A 9.-10.9.2021
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Penzion Malovaný
Osvětimany 202, 687 42
Mgr. Jakub Řezníček,
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Léčivé rodičovství IV. 12 hod.
B 11.-12.11.2021
čtvrtek-pátek
příjezd dle
pozvánky
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice Mgr. Jakub Řezníček,
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Léčivé rodičovství IV. 12 hod.