Silní bez násilí

TRIALOG realizuje za finanční podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt

“Silní bez násilí / Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách / “

Projekt si klade za cíl pomocí zážitkových technik, modelových situací, příkladů dobré praxe, hudby a tance, posilovat sebevědomí dětí a jejich odvahu řešit problémy nenásilným způsobem. Projekt má ambici dosáhnout zlepšení pozitivního sociálního klimatu ve skupině (škole, třídě…), posílit spolupráci a vzájemné porozumění mezi rodinou, žáky a pedagogy, a tím přispět k potírání sociálně-patologických jevů mezi žáky.

V rámci projektu postupně v 9 školách v 9 krajích ČR specializovaní lektoři proškolí učitele a  zavedou se do výuky nové v tématické materiály. V rámci “projektového týdne”  pak žáci budou pracovat ve zvláštních workshopech, přičemž jako vyvrcholení projektového týdne žáci vystoupí v muzikálu “Streetlight” spolu s mezinárodní skupinou Gen Rosso. V rámci projektu se na základě zpětné vazby vytvoří metodika a celorepublikový program “Silní bez násilí”, který speciálně vytvořený tým bude nabízet dalším školám a specializovaným pracovištím v ČR.

Více o projektu “Silní bez násilí” zde

Historie “Silní bez násilí” u nás zde