Projekt Participace

Vzdělávací program „Kolaborativní praxe při práci s ohroženými dětmi a mládeží“ je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pod číslem 2015/0076-SP, na kterém spolupracuje naše organizace s lektory ze spolku Narativ. Během tří víkendových setkání, v rozsahu 48 výukových hodin, dochází ke společnému setkávání a vzdělávání celého systému pěstounské rodiny – pěstounů, jejich dětí (pěstounských i biologických), klíčových pracovníků rodin a sociálních pracovníků OSPOD.

Každé ze tří setkání má svoje motto: „Můj hlas“, „Tvůj hlas“ a „Náš hlas“. Přizvání těchto nejrůznějších hlasů do rozhovoru a jejich spolupráce může přinést nové možnosti i tam, kde se dříve zdálo, že žádné nejsou. Tyto myšlenky přinesl spolek Narativ, který v ČR propaguje kolaborativní a dialogickou praxi. Specifické také je, že lektoři mají připravenou jen kostru programu a samotní účastníci vytváří konkrétní náplň až během setkání.

Rok 2015 se na Trialogu nesl ve jménu vzdělávacího programu, kterému jeho účastníci začali zjednodušeně říkat Projekt Participace.  Byla to pro nás zúčastněné možnost tvořivě si hrát s metaforou „našeho hlasu“.

Je těžké v krátkosti přiblížit, co všechno se během tří setkání událo, proto jen malý výčet jako ochutnávka (doplněná fotogalerií).

První setkání se neslo v duchu motta „Můj hlas“, které děti promítly do kreseb, zvukových záznamů a psaného slova v rámci výstavy se stejným názvem. Dospělí přinesli na výstavu zase svoje výtvory a vzájemně se všichni touto výstavou provedli.

Na druhém setkání děti nachystaly dospělým bojovou hru, ti potom pozvali děti do světa her svého vlastního dětství.

Ze třetího setkání jsme si odváželi velmi silný zážitek díky projektu „TV Náš hlas“, kterým děti vtipnou a hravou formou večerního vysílání televizní stanice dospělým přiblížily dětský svět.

Ukázalo se, že způsob, jakým byl celý vzdělávací program organizován a veden, pomohl vytvořit pevné vazby mezi účastníky, atmosféru důvěry a přátelství. Toto „my“ – my všichni – je stále živé. Existuje skupina na Facebooku, v lednu 2016 proběhl první sraz na kávě u jedné z rodin, a spřádá se řada plánů, jak pokračovat a jak myšlenky programu rozvíjet dál.

Zároveň chystáme další běh na rok 2016 (a do vzdálenější budoucnosti „běhy“) našeho projektu pro další rodiny s jejich klíčovými pracovníky a pracovníky OSPOD. Těšíme se tak na úplně nové originální zážitky!