Ekonomika

Provozně-ekonomické centrum (PEC), jak už je z názvu poznat, se dělí na dvě velmi důležité části organizace.

První část je ekonomické zajištění organizace, což znamená:

  1. Sestavení rozpočtu a kalkulace organizace
  2. Vedení účetnictví organizace
  3. Personalistika
  4. Zpracování žádostí o proplacení od pěstounských rodin v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče
  5. Vedení a zpracování dat pro Český statistický úřad
  6. Tvorba výroční zprávy (zpráva o činnosti).

Kontakt:

E-mail: info@trialog-brno.cz