Doprovázení

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
– Doprovázení náhradních rodičů při péči o svěřené dítě
– Doprovázení zájemců o osvojení a pěstounskou péči
– Doprovázení adoptivních rodičů

Kontakt: doprovazeni@trialog-brno.cz