Dohody o výkonu pěstounské péče

Naše organizace je oprávněna k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje, ze dne 6. 2. 2013, č.j. JMK 14706/2013.

Jsme také oprávněni uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, což konkrétně znamená, že v rámci dohody poskytujeme následující služby:

1. Doprovázení rodin – každá pěstounská rodina má svého klíčového pracovníka, který pomáhá rodině s administrativou, konzultuje s ní vzdělávání a doprovází je při výkonu pěstounské či poručnické péče.

2. Krátkodobé hlídání – hlídání může proběhnout, pokud pěstoun o dítě nemůže momentálně pečovat (např. pěstoun je uznán dočasně práce neschopný, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí nebo při úmrtí osoby blízké). Toto hlídání můžeme zajistit vlastním zaměstnancem nebo na základě doložených podkladů můžeme finančně přispět.

3. Dovolená, neboli respitní péče – pěstouni, kteří mají dítě starší dvou let, si mohou regulérně odpočinout. Po dobu 14 denní dovolené, která nemusí být čerpána vcelku, je třeba zajistit péči o dítě. Na respitní péči o dítě na základě doložených podkladů můžeme finančně přispět.

4. Poradenství (odborná pomoc)poradenství se týká zejména oblastí psychologické a pedagogicko-psychologické. Poradenství můžeme zajistit vlastními zaměstnanci nebo na základě doložených podkladů můžeme finančně přispět. Poradenství našimi zaměstnanci je poskytováno v Brně a v Břeclavi.

5. Kontakt s biologickou rodinou – pokud pěstounská rodina udržuje kontakt s biologickou rodinou dítěte PP, finančně přispíváme na jízdné dítěte a pěstouna.

6. Vzdělávání – každý pěstoun má povinnost se za kalendářní rok zúčastnit vzdělávání v rozsahu 24 hodin (1h = 60min), na každý rok vytváříme Harmonogram vzdělávání, kde si pěstouni mohou vybrat z různých typů vzdělávání – dle počtu hodin a dle tématu. Pokud se pěstoun, který má s námi uzavřenou Dohodu o výkonu PP, zúčastní vzdělávání u jiné organizace, na základě doložených podkladů můžeme finančně přispět.

Informace k dohodám o výkonu pěstounské péče najdete v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. V plném znění zde.