Centrum výzkumu

Centrum výzkumu (CVK) se jako pracoviště neziskové organizace TRIALOG zaměřuje na výzkumnou činnost v oblasti náhradní rodinné péče a pomoci ohroženým dětem a rodinám. Druhou doménou výzkumné činnost CVK je oblast rozvoje občanské společnosti. Primárně se Centrum zaměřuje na organizaci interních výzkumů v rámci programů a služeb TRIALOGU.

Při realizaci výzkumu CVK spolupracuje s ostatními centry TRIALOGU. Centrum rovněž zajišťuje výzkumnou spolupráci s dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí.

CVK vytváří databázi relevantních výzkumů a poskytuje rešerše odborných publikací. Podílí se na prezentaci výzkumných výsledků formou publikační činnosti, účasti na odborných konferencích a fórech.

Služby a činností CVK:

  1. Poskytuje rešerše odborné literatury a publikovaných výzkumů
  2. Organizuje interní výzkumy v rámci programů a služeb TRIALOGU
  3. Výzkumně spolupracuje s externími akademickými a výzkumnými pracovišti a dalšími organizacemi v ČR i zahraničí
  4. Publikuje a prezentuje výzkumnou činnost
  5. Organizuje odborné konference a semináře
  6. Mapuje grantové výzvy a zapojuje CVK do výzkumných grantů
  7. Poskytuje výzkumné praxe studentům a výzkumníkům spolupracujících organizací

Kontakt:

 

E-mail – vyzkum@trialog-brno.cz