Centrum doprovázení

Centrum doprovázení (CD) poskytuje tyto služby:

 1. Doprovázení náhradních rodičů při péči o svěřené dítě, vyplývající z uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče

Klíčový pracovník Trialogu spolupracuje s náhradními rodiči a poskytuje podporu v rámci zajištění krátkodobého hlídání a během dovolené, zprostředkování poradenství a vzdělávání, asistence během kontaktu náhradních rodičů, dítěte a jeho biologickou rodinou.

Další činnosti související s doprovázením náhradních rodičů:

 • Zpracování dokumentace spojené s realizací doprovázení náhradních rodičů
 • Vytváření manuálů, standardů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany
 • Spolupráce s OSPOD, JMK, MMB a dalšími institucemi a neziskovými organizacemi
 • Zpracování metodik a spolupráce na přípravě a realizaci rodinných nebo případových konferencí
 • Zpracování metodik a poskytování asistencí při kontaktu náhradních rodičů s dítětem a jeho biologickou rodinou
 • Zpracování metodiky pro pěstounskou péči na přechodnou dobu
 • Podpora náhradních rodičů při vytváření místních klubů
 • Zajištění podpory klíčových a sociální pracovníků Trialogu prostřednictvím supervizních setkání
 • Spolupráce s ostatními centry Trialogu (oblast poradenství, vzdělávání, výzkum, personálně-ekonomická).
 1. Doprovázení potencionální náhradních rodičů

 

Kontakt:

E-mail: doprovazeni@trialog-brno.cz