Našim posláním je podporovat rodiny a poskytovat komplexní pomoc rodinám s dětmi (vlastními i přijatými) ohroženým dysfunkcí a sociálním vyloučením. Především pomáháme rodinám vytvářet a udržovat zdravé vztahy a prostředí nezbytné pro naplňování potřeb dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči nebo dětí ohrožených dysfunkčním prostředím a sociálním vyloučením.

Naši pomoc a podporu směřujeme především do rodin, zejména náhradních rodin pěstounských a adoptivních; nabízíme ji a poskytujeme však také v širším sociálním systému, ve kterém děti žijí. Důležitou součástí našeho poslání je podpora participace děti na rozhodovacích procesech. Při všech činnostech, kterými naplňujeme naše poslání, je pro nás důležité, aby dítě nebylo pouze objektem, ale bylo hlavním subjektem v záležitostech, které se ho týkají.

Co děláme?

Doprovázení

Od května 2013 naše hlavní činnost

Program sociálně-právní ochrany dětí

Dohody o výkonu pěstounské péče a přípravy

Vzdělávání

V deseti městech Jihomoravského kraje

Poradenství

Psychologické, právní a ekonomické poradenství

Programy rozvoje občanské společnosti

Kulturní, vzdělávací a občanské projekty

Výzkum

Výzkumné projekty, publikační činnost

Kde jsme?

Poslední příspěvky z blogu

205, 2018

Knížka Puzzle pro Zuzanku

Naše kolegyně napsala knížku. O čem? Dozvíte se v anotaci:
Knížka Puzzle […]

2704, 2018

Turnaj ve stolním tenise

V sobotu 21. dubna 2018 jsme se sešli v KD Hodonice […]

2201, 2018

Florbalový turnaj III

Ve vánočním čase v sobotu 30. prosince jsme se setkali […]

Spolupracujeme

Partneři

Click edit button to change this text.